LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chứng chỉ năng lực hoạt động số BXD-00000027 ngày 24 tháng 11 năm 2016 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp bao gồm các nội dung sau:

  • Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng – Hạng I; Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật – Hạng II.
  • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật – Hạng I; Giao thông (đường bộ) – Hạng II.
  • Tư vấn quản lý dự án công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật – Hạng I.
  • Tư vấn quản lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II
  • Kiểm định xây dựng công trình: Hạng II
  • Khảo sát địa hình, địa chất công trình: Hạng II
  • Tư vấn lập quy hoạch xây dựng: Hạng III

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC số 13/GXN-PCCC ngày 16 tháng 10 năm 2018 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cấp bao gồm các nội dung sau:

  • Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC
  • Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC
  • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC

 Giấy phép hoạt động điện lực số 24/GP-SCT ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Sở Công thương Hà Nội về Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV.

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các loại gói thầu: xây dựng; thiết bị; tư vấn; phi tư vấn….