CÔNG TY CỔ PHẦN TVĐT VIỆT NAM- VINACITY

Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thành phố Hà Nội cấp ngày 13 tháng 10 năm 2006 và tham gia hội viên tập thể của Tổng hội Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 39/QĐ-THXDVN ngày 29 tháng 12 năm 2009. 
Trải qua hơn mười ba năm phát triển, Công ty đã được nhiều Tổ chức công nhận năng lực hoạt động của Công ty trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, cụ thể như sau:
– Chứng chỉ năng lực hoạt động số BXD-00000027 ngày 24 tháng 11 năm 2016 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp;
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC số 13/GXN-PCCC ngày 16 tháng 10 năm 2018 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cấp;
– Giấy phép hoạt động điện lực số 24/GP-SCT ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Sở Công thương Hà Nội về Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV.

Đọc thêm

bằng khen giấy khen

ĐỐi tác của chúng tôi